En kurs i kärlek i vardagen


Upptäck ditt sanna Själv


Är du redo att utvidga ditt medvetande och skapa ett liv som uttrycker vem du egentligen är?


Det kanske inte är direkt uppenbart för oss hur viktigt det är att veta vilka vi egentligen är. Vi hör ofta talas om olika slag av problem och kriser som världen fortlöpande ställs inför. Det talas om ekonomiska kriser, militära kriser, politiska kriser, miljökriser och energikriser. Vi hör talas om konflikter, depression, ensamhet, missbruk och annat lidande som påverkar våra liv. Vad som inte nämns är kanske den kris som ger upphov till alla de andra: identitetskrisen.


Det uttalade syftet med En kurs i kärlek är just att hjälpa oss känna igen den identitetskris vi står inför och att leda oss längs vägen, inte bara till att känna vårt sanna Själv utan också till att uttrycka det på ett genuint sätt i världen. Den säger:


Syftet med denna kurs har framförts på många sätt och framförs här igen: syftet med denna kurs är att fastställa din identitet. Vikten av detta syfte kan inte underskattas. (K:27.4)


Så svårt att föreställa dig att denna enda förändring skulle kunna åstad­komma alla förändringar som du tror att inte ens en härskara änglar skulle kunna åstadkomma. (A3:8.8)

Du kanske tror att du redan känner dig själv. Du känner till ditt namn, din nationalitet, ditt yrke, dina talanger, dina förmågor, din familjs historia och du är medveten om dina personliga karaktärsdrag, dina styrkor och svagheter.

 

Om detta vore det fullständiga svaret på frågan: "Vem är jag?", då skulle du aldrig uppleva lidande, inte känna skuld, skam och ånger, inte uppleva tvivel och känslor av otillräcklighet, humörsvängningar, oro för framtiden och en känsla av tomhet. Du skulle leva i fred med dig själv och i en känsla av säkerhet. Du skulle känna skapelsens kraft flöda genom dig så att du aldrig skulle behöva anklaga människor och omständigheter för vad du upplever i ditt liv.

 

Är det så du lever och har det?


Detta fastställande av din identitet som vi försöker åstadkomma här sker inte bara för att du bättre ska kunna förstå dig själv och din värld, eller bara för att du ska kunna föra himmelriket till jorden. ... På samma sätt som du kan se dig omkring och inse att det inte finns två kroppar på den här jorden som är exakt lika, på samma sätt är det Själv, som du är, ett unikt Själv. Ett Själv i relation innebär inte ett Själv som är detsamma som alla andra. Däremot innebär det ett Själv som utgör en helhet tillsammans med alla andra. Du har betydelse, och du har betydelse som en interaktiv del av den relation som är livet. (K:27.11)


Vem du är, är kärlek, och allting som förs till kärleken ses i ett nytt ljus, ett ljus som bevarar det som du lär för att hjälpa dig komma ihåg vem du är och som i den hågkomsten transformerar resten, som inte lämnar dig med någonting som du behöver skämmas för, ingenting som du behöver hålla dolt, som inte lämnar dig med någonting annat än sanningen om vem du är. (K:31.20)Frälsningen är helt enkelt

din återkomst

till ditt Själv.


En kurs i kärlek K:31.32
Bli verklig - återkalla medvetenheten om din sanna identitet


Vi är så mycket mer än bara en förgänglig kropp och kaotiska tankar. Det finns också en dimension utan form,  en intelligens eller ett medvetande som förenar oss alla inom etthetens rike, det som ibland refereras till som Kristus-medvetandet.

 

Detta är varats dimension i livet, en aspekt av oss som i högsta grad saknas i vår relation med världen, med andra och även med oss själva. När vi vidgar vårt medvetande och går bortom kropp och sinne, vaknar vi upp ur drömmen om att leva i separation och inser vår sanna identitet.


Vi återvänder nu till vad ditt vara är. Varat är. Liksom kärleken är. Du har förknippat vara med att vara människa. I din strävan efter att identifiera dig själv, begränsade du helt enkelt dig själv till det synliga och beskrivbara. (K:27.1)


Det finns inget vara utom varat. Det finns inget vara levande och vara död, vara mänsklig eller vara gudomlig. Det finns bara vara. Varat är. (K:27.2)


Men varat, liksom kärleken, är i relation. Således är ditt syfte här att börja veta genom relation, snarare än att finna mening. Det är när du börjar veta genom relation som du börjar känna ditt Själv. (K:27.3)Du kan inte inse vad

din sanna identitet är

så länge du håller fast

vid sår av något slag.


Valet för många tycks ha varit:

"Vill du hellre ha rätt

än vara lycklig?"

Endast egot skulle välja

att ha rätt framför

att vara lycklig.


En kurs i kärlek K:25.13, K:10.17


Fråga dig själv: "Vilket val kan ha lett till denna situation eller händelse?" Ty ett val föregår alltid ett faktum. Ingenting händer Guds son av en slump. Denna observation kommer att hjälpa dig lägga tillbaka ansvaret för ditt liv i dina händer, där det hör hemma. Du är inte hjälplös, inte heller är du utsatt för krafter bortom din kontroll. Den enda kraften bortom din kontroll är ditt eget sinne, och så behöver det inte vara.  (K10.17)Tacksamhet är naturligt för ditt vara.


Frid är grunden till ditt vara.


Kärlek är källan till ditt vara.


Makt är uttrycket för vem du är.


En kurs i kärlek K:20.25-28