Klicka på bilden för att öppna ett utdrag ur En kurs i kärlek i pdf-format, 84 sidor.


Utdraget omfattar innehålls-förteckningen, förordet, Introduktion, Preludium, de sex första kapitlen samt översättarens kommentar.


Utdraget finns att köpa i pappersformat på Amazon.


EKIK - Hundra vägvisare är ytterligare ett litet häfte, detta med 100 citat från EKIK. 


Klicka här för att ladda ned EKIK - Hundra vägvisare som pdf (53 sidor). Den finns att köpa i pappersformat på Amazon.


Vägvisarna finns även på Youtube.


Ett utdrag av A Course of Love som ljudbok, inläst av Mari Perron, finns att lyssna på gratis: fliken ACOL-Utdrag.


Dela med andra. (Klicka på länken om du inte ser delningsknappar till vänster eller längst ned på denna sida.)