Klicka på bilden för att öppna ett utdrag ur En kurs i kärlek i pdf-format, 84 sidor.


Utdraget omfattar innehålls-förteckningen, förordet, Introduktion, Preludium, de sex första kapitlen samt översättarens kommentar.


Utdraget finns att köpa i pappersformat på Amazon.

Utdrag ur (den kommande) ljudboken:

Förord, Introduktion, Preludium, Kapitel 1, Kapitel 2,
Kapitel 3, Kapitel 4, Kapitel 5, Kapitel 6.


Ett utdrag av A Course of Love som ljudbok, inläst av Mari Perron, finns att lyssna på gratis: fliken ACOL-Utdrag.EKIK - Hundra vägvisare och EKIK - Kärlekens ABC-bok är ytterligare två små häften, det första med 100 citat från EKIK, det andra med ett citat för varje bokstav A till Ö.

Klicka här för att ladda ned EKIK - Hundra vägvisare som pdf (53 sidor). Den finns att köpa i pappersformat på Amazon.


Vägvisarna finns även på Youtube.


Klicka här för att ladda ned EKIK - Kärlekens ABC-bok som pdf (24 sidor), och även den finns också i pappersformat på Amazon.


Dela med andra. (Klicka på länken om du inte ser delningsknappar till vänster eller längst ned på denna sida.)