En kurs i kärlek i vardagen


Ett fullständigt liv


Vad krävs för att börja leva ett fullständigt liv?Hur ska vi kunna leva ett lyckligt och meningsfullt liv? Vad behöver vi göra för att känna att vårt liv verkligen är värt att leva? Vad menas med att leva ett fullständigt liv?


En kurs i kärlek erbjuder insiktsfulla och praktiska svar på dessa frågor. Den börjar med att peka på den vanliga uppfattningen om vad ett fullständigt liv är:


Var och en av er har något begrepp om vad ni tror att ett fullständigt liv är. För en del av er skulle det inbegripa äktenskap och barn, för andra karriär, religiösa förpliktelser eller kreativa projekt. En del skulle tänka på resor och äventyr, vänskapsförhållanden eller ekonomisk trygghet. De flesta av er vill gärna tro att ni ska få ett långt liv. (K:26.1)Vi har en tendens att tro att vi måste uppnå någonting stort, någonting som världen anser vara "framgångsrikt", för att kunna känna att vi lever ett rikt och meningsfullt liv. Detta innebär vanligtvis att vi lever ett hektiskt liv i vilket framgången är ett resultat av hängivenhet och hårt arbete. Vi ser inget inneboende värde i att bara vara levande, i att leva i relation med helheten och uttrycka oss genom sådana relationer.


Kanske har detta intensiva fokus på att göra någonting uppstått som ett resultat av att vi glömde vilka vi egentligen är - vad vårt autentiska Själv är. Vårt värde har blivit kopplat till vad vi gör, inte till vilka vi är. Genom att vi bytte ut vårt verkliga Själv som är vår sanna natur mot ett ego-själv utan inneboende värde, blev ett fullständigt liv liktydigt med yttre bedrifter. Kan du uppbringa lite villighet att lämna sådana tankemönster bakom dig? Skulle du eventuellt kunna sluta dina ögon en stund och börja känna att du är vacker, uppskattad och värdefull just nu, helt oberoende av din ekonomiska situation, dina skolbetyg eller dina yrkesmässiga bedrifter? Lyssna på detta:Du som har sökt lyckan så mycket utan att finna den, gläd dig. Den har inte gått förlorad. Den kräver inte att du ska definiera den eller sätta ett namn på den innan den kan bli din. ... Har du inte länge klagat på, att om du bara visste vad som skulle göra dig lycklig skulle du säkert ägna dig åt det? Har du inte länge påstått, att om du visste vad som skulle ge mening åt ditt liv, skulle du säkert ägna dig åt det? Har du inte länge önskat veta vad som är din uppgift, önskat få ett mål som skulle uppfylla den längtan du har inom dig? Har du inte bett om tecken eller läst böcker som lovat dig ett antal steg som ska ta dig dit du vill, bara för att inse att du inte vet var det är?  (K:26.11)


All denna frustration och otålighet har gradvis byggts upp. Denna ansamling har varit nödvändig. I likhet med en explosion som väntar på att få ske, behöver den nu bara en trigger för att frigöras. Med dess befrielse kan det nya börja.  (K:26.14)


Den här Kursen är ingenting annat än en trigger. Dessa ord, upptakten till explosionen. Det är som om du har väntat på att någon ska viska: "Nu!" Viskningen har kommit. Det är dags nu. (K:26.15)
Kan du låta dagens oro

lämna ditt sinne?

Kan du låta gårdagens

besvikelser försvinna

och inte finnas mer?

Kan du låta planerandet

för framtiden upphöra?

Kan du vara stilla och

lära känna ditt Själv?


En kurs i kärlek, K:26.16Detta är kanske en besvikelse för dig, men det är det enda som krävs. Om du verkligen kunde lyckas med att göra detta för ett ögonblick, skulle du uppleva det enda som är heligt och vara för evigt ny.  (K:26.17)


Att leva ett fullständigt liv betyder att svara på den kallelse som är unik för dig. Det handlar inte nödvändigtvis om att göra, men det handlar helt säkert om att vara ditt Själv - att uttrycka din unika aspekt av skapelsen. Trots att vi delar samma Själv eller samma Kristus-medvetande, den livskraft som levandegör alla kännande varelser, började var och en av oss existera som ett individuellt personligt själv för att uttrycka en särskild aspekt av skapelsen.


Således existerar fröet till allt som du kan uttrycka "inom" dig, i den skapelse som är du. Skapelsens kraft frigörs genom ditt val, din villighet att uttrycka den aspekten av skapelsen. Det är rent av bokstavligen sant att skapelsens frö ligger slumrande inom dig, redan fullbordat men i väntan på uttryck i denna fysiska värld. (A2:3.7)


Att vara vem du är, är det som du är kallad till. Du ombeds här att leva ett liv lika sömlöst som det liv himlens fåglar lever. Du ombeds att leva ett liv där det inte finns någon uppdelning mellan vem du är och vad du gör. Denna helgjutna plats är enhetens plats. (A2:4.13)


Den enda skillnaden mellan
det liv du lever och det liv
du vill ha ligger i
din villighet att
uttrycka vem du är.

...

Det enda du behöver göra
är att helhjärtat kännas
vid den skatt som du redan
valt att föra till världen.
Ditt hjärta talar till dig
om denna skatt och
vägleder dig till att
öppna kistan och överlåta
skatten till världen.


En kurs i kärlek, A2:3.1-2