En kurs i kärlek i vardagen


Omfamna din makt


Om du lär dig känna igen vad verklig makt är och varifrån den kommer kan du övervinna självtvivel och känslan av att ha ett lägre värde än andra.Vissa människor tror att livet "händer" dem, att de inte har någon makt att förändra sitt öde, att Gud eller någon annan osynlig varelse bestämmer allt som ska hända i deras liv. Andra tror att makt kommer från pengar eller från att ha en maktposition i affärslivet, inom politiken eller i det militära.


Hur deprimerande och till och med orättvist skulle det inte vara om vi verkligen var maktlösa, offer för omständigheterna? Hur meningslösa skulle inte våra liv vara om det vore en osynlig makt som höll i trådarna till det som händer under vår livstid? Hur kan egentligen världsliga system och metoder som är grundade på rädsla stärka oss?


En kurs i kärlek påminner oss om att vi inte är maktlösa, men säger också att den verkliga makt vi besitter inte kommer från individuella prestationer i tävlingar mot andra.


Att i andra människor, i saker och ting och på andra platser leta efter det som du har förlorat är bara ett tecken på att du inte förstår att det som du har förlorat fortfarande tillhör dig. Det som du har förlorat saknas men är inte borta. Det som du har förlorat är dolt för dig men har inte försvunnit eller upphört att finnas. (K:9.39)


Ditt sökande efter det som du saknar blir således en kapplöpning mot döden. Du söker det här, du söker det där, och jäktar på till nästa sak och nästa. Varje person springer detta lopp ensam, med hopp om seger bara för egen del. (K:9.40)Slavar och herrar endast
använder varandra och
samma lagar fjättrar båda.
...

Vem är herre och vem är slav
när båda hålls i slaveri?
Att lovprisa avgudar är heller
ingenting annat än slaveri.
Utan din avgudadyrkan skulle
deras ära inte finnas mer, och
därför lever de i en rädsla som
inte är mindre än rädslan hos
dem som avgudar dem.


En kurs i kärlek, K:9.42Det finns en kraft som är inneboende i centrum av vårt vara, en kraft som är tillgänglig för varje människa, utan undantag. Det är skaparkraften, en förmåga som gör det möjligt för oss att skapa på nytt, att göra nya val och att skapa nya upplevelser i våra liv. Ingen kan ta denna kraft ifrån oss, men eftersom denna kraft utgår från Självet i enhet, snarare än självet i separation, kommer vi inte att kunna skapa med hjälp av denna kraft förrän vi återlämnar medvetenheten till vårt verkliga Själv.
En kurs i kärlek uttrycker det så  här:


Makt har de som gör anspråk på den. De som utropar jag är. Ty makten tar sin början i avvisandet av maktlösheten. Avvisandet av maktlösheten är endast ett steg mot din identitet som du förvärvat genom uppvaknandet av kärleken till Självet. (K:16.21)


Gud överger inga människor, men människor överger Gud när de ger bort sin makt och inte gör anspråk på sin födslorätt. Din födslorätt är helt enkelt rätten att vara vem du är, och det finns ingenting i världen som har makt att ta denna rätt ifrån dig. Det enda sättet att förlora den är genom att ge bort den. Och detta gör du. (K:16.23)Att göra anspråk på
din identitet och din makt
att göra val är en akt som
kommer från en helt annan
plats än beslutsfattande.
Att göra anspråk på
är besläktat med bön och
är ingenting annat än att be om,
att be om ditt sanna arv.


En kurs i kärlek, K:29.21Sann makt är därför en makt som vi delar i etthet. Det är inte en makt som gör oss "mäktiga" genom att göra någon annan "maktlös". Det är inte en makt som gör oss speciella eller överlägsna någon, utan en makt som flödar fritt när vi uttrycker vårt autentiska Själv. Denna makt kan inte missbrukas eftersom den är otillgänglig för ego-självet. Vi känner oss stärkta av den och samtidigt stärker vi dem vars liv vi berör. 


Omfamnandet av makten sker i nuet, det är inte resultatet av någon framtida händese. Ett fullständigt accepterande av ditt Själv frigör makten i nuet.


All förmåga att åstadkomma förändring kommer av accepterande – inte ett accepterande av hur saker och ting är, utan ett accepterande av vem du är i det närvarande ögonblicket. Inte genom ett accepterande av hur du vill vara utan hur du är nu. Det kommer att vara många saker i ditt liv som kommer att ta lite tid att förändra, men många andra som kan förändras omedelbart genom detta grundläggande accepterande. Du kommer, så snart du har börjat tillämpa accepterandet av nuet, att finna att det kommer att vara långt färre saker som du inte tycker om, och du kommer att få veta, i den relation som du har i nuet, hur du ska svara an på dem du fortfarande inte tycker om. (D:Dag8.8)Vad vi har kallat illusion
är denna rena intighet
i existensen som inte har
någon relation till Gud och

som således är existens utan
relation till skapelsens kraft.


Är du villig
att uppleva Guds makt?
Att låta den flöda genom dig?
Inse hur många som har sagt
nej till denna begäran.
Inse vikten av och makten
i din villighet att säga ja.


En kurs i kärlek, D:Dag 36.12, Dag 34.8