En kurs i kärlek i vardagen


Gå från tvivel till självvägledning


Finn din inre vägledning, så kommer du att börja känna fullständig säkerhet.Vi har alla upplevt hur begränsande det kan vara att leva med självtvivel. Vårt sinne bollar hela tiden med tankar, idéer, planer, bekymmer, minnen av besvikelser, förväntningar om vad vi vill ska hända osv.


Skulle det vara möjligt att leva i fullständig säkerhet, att veta i sitt inre hur man ska möta varje situation eller händelse?


Enligt En kurs i kärlek skulle detta vara det naturliga sättet för oss att leva om vi kände sanningen om vilka vi är:

Du tror att det är fullständigt förnuftigt att gå genom livet och inte känna eller veta någonting "utan skuggan av ett tvivel", inte känna eller veta någonting med säkerhet, när det är det omvända som är sant. Det är förnuftigt att känna sanningen. Det är vansinnigt att inte känna sanningen. (D:12.17)


All slags osäker­het är tvivel på ditt Själv. Det är därför denna kurs syftar till att fastställa din identitet, utifrån det kommer resten att följa.  (K:12.8)


Det är viktigt att inse att detta att leva i fullständig säkerhet är ett resultat av att upprätthålla medvetenheten om vårt sanna Själv, vilket är det Själv vi delar i enhet eller i ett gemensamt universellt medvetande. Fullständig säkerhet kan aldrig uppnås genom tillit till guruer eller yttre auktoriteter. En kurs i kärlek säger:


Kärlekens lagar består inte av regler, fakta eller de rätta svaren. Kärlekens lagar ger andlig frihet, den frihet som ligger bortom tro och övertygelse, bortom tanke, bortom lydnad till någon annan auktoritet än ens eget hjärta. (K:I.5)


Det är till våra hjärtan vi vänder oss för att be om vägledning, för där bor den som i sanning vägleder oss. (K:3.17)
Om du till fullo accepterade

din sanna identitet,

skulle du inte längre leta

utanför dig själv

efter väledning, ty du

skulle inse att ditt Själv

är det enda som finns.

...

Ditt Själv är inte den person

du har varit sedan födseln.

Din kropp rymmer inte dig.

...

Du är allting och alla.

Allting som du ser är du.


En kurs i kärlek D:1.23-24
Ge uttryck för dina unika gåvor - utvidga ditt medvetande

gå från det personliga självet till ditt sanna Själv


Uttrycken för kärlek är lika oräkneliga som stjärnorna i universum, lika välgörande som skönhet, lika mångfacetterade som jordens ädelstenar. Jag säger än en gång att sammahet inte är att vara dömd till medelmåttighet och likformighet. Du är ett unikt uttryck för samma kärlek som existerar i hela skapelsen. Därför är ditt uttryck för kärlek lika unikt som ditt Själv. (K:20.30)

Du kommer att finna att du uppfyller
ett storslaget syfte och har en underbar
roll att spela i en storslagen plan.
Du kommer inte att känna dig lurad av
att förlora ditt separerade själv.
Du kommer att känna dig fri.


En kurs i kärlek K:22.23
Finn din kallelse - ditt tjänande är din lycka


Dina gåvor, dina talanger, det unika med dig, är ditt tjänande. Kan du inte se det så? (K:29.25)


Det finns ingen "annan" som kan följa den kallelse som är avsedd för dig. Ingen annan som kan ge det svar som du är ämnad att ge. ... Tro inte att bara de som är mer orädda än du, eller som är mer vältaliga eller som är bättre exempel på oförvitliga och heliga liv är de som banar väg så att andra kan följa efter. Ge inte efter för tanken att en speciell person behövs och ge inte heller någon en roll som du inte skulle kunna göra anspråk på själv. Inga ledare och inga följeslagare behövs. (A3:21.24)


Du kan lita på ditt Själv. Gör du det? (D:Dag 26.5)

Din självvägledning kan du

tänka på som en inre kompass.

Den kommer inte nödvändigtvis

att veta svaren just när varje svar

söks, men om du är uppmärksam

på den kommer den att visa dig

vägen till vetande.


En kurs i kärlek D:Dag :26.6