En kurs i kärlek i vardagen


Återvinn din frihet


Vad betyder frihet? Hur kan jag sluta känna att jag sitter fast och börja känna att jag är fri?
Det finns inget mer dränerande än att känna sig begränsad, kringskuren, utnyttjad, bli tvingad att göra sådant som inte stämmer med ens vara eller bli tvingad att anpassa sig efter oförståndiga levnadssätt.


Vi har alla en inneboende önskan att vara fria, att leva ett fritt liv - ett liv fritt från stress och kamp, fritt från rädsla, oro och bekymmer, fritt från skuld och skam, fritt från jobbiga händelser som tenderar att upprepa sig. Ett liv där vi är fria att uttrycka oss som vilka vi är och där vi får vara lyckliga. Många av oss tänker också på ekonomisk frihet. Men var börjar vi? Hur kan vi uppnå denna omfattande frihet som kommer att ge oss känslan av att ständigt ha flyt i livet? En kurs i kärlek kommer faktiskt med detta viktiga budskap till oss:


Jag säger dig sanningsenligt att till dess att du lever som vem du är och gör vad du älskar att göra är du i ett fängelse. (D:4.6)


Ser du inte att du måste börja med dig själv? Ser du inte att om du är ovillig att göra anspråk på din frihet, kommer den inte att göra anspråk på dig? (D:4.27)


Vi behöver inte vänta på en bättre morgondag för att uppleva den transformerande frihet som kommer av att vi är vilka vi egentligen är. Vårt sanna Själv är i sig fritt, skapande och expansivt. Men vi är vanligtvis inte i kontakt med vår sanna natur.


Du är inte otillräcklig; du är inte en förlorare; du är varken mer eller mindre värd än andra; du behöver inte bli godkänd för att känna dig värdefull; dina skolbetyg eller din lön avgör inte ditt värde; du är hel och saknar ingenting. Lyssna på detta:Känner du dig vacker och
uppskattad och värdefull?
Då är du det.


Det är därför som allt sökande
måste vändas inåt,
mot hjärtat där
det verkliga Självet bor.
Det finns ingenting annat
än befrielsen från egots
tankesystem som kommer
att göra dig fri
att vara vem du är.


En kurs i kärlek, K:26.6, A1:5.9Det är därför syftet med En kurs i kärlek är att hjälpa dig komma till insikt om din sanna identitet, ditt autentiska Själv. Till dess att du tillåter denna insikt kommer allt som du uppnår att förvandlas till ännu en snara som inskränker din frihet.


Verklig frihet kan bara utgå från ditt sanna Själv. Var öppen för att börja lyssna till en ny röst, låta dig vägledas av en högre kraft som kommer att lysa upp din väg med vishet och kärlek.


I stället för att lita på att ditt smarta intellekt ska hjälpa dig göra upp planer för att befria dig från allt det som begränsar dig, acceptera vägledningen från en högre källa - din egen helhjärtadhet - och en intelligens eller ett medvetande som är en del av enhetens Själv snarare än en del av separationens själv. Låt skapelsens kraft strömma genom dig.


Du erbjuds här att acceptera ditt Själv och att omfamna den naturliga kraften i ett lättsamt och otvunget agerande i stället för att följa ditt gamla mönster som innebar kamp och ansträngnng.Tillåt dig själv nu att uppleva din ankomst, din återkomst till ditt sanna hem, din återkomst till ditt Själv. Skratta. Gråt. Skrik eller tjut. Dansa och sjung. Spinn ett nytt nät. Frihetens nät.  (D:Dag 9.2)


Med andra ord, uttryck ditt Själv! (D:Dag 9.3)Vid det här laget kanske du undrar om du är redo att återvända till ditt sanna Själv och tillåta dig att fritt uttrycka det. De flesta av oss har gjort oss en inre bild av hur det skulle vara att leva utifrån det opersonliga andliga Självet. Vi har hört berättelser om religiösa personer, andliga ledare eller guruer som uppvisat övernaturliga krafter eller som ägnat sig åt språklig vältalighet på hög filosofisk nivå.


Även om sådana idealiserade bilder av upplysta personer kan ha hjälpt oss förstå att ett mindre vanligt liv är möjligt, behöver vi nu inse att bilden av ett idealsjälv kan hindra oss från att komma till insikt om vårt autentiska Själv.


Bilden av det idealsjälv som du har i ditt sinne är alltjämt, oavsett vilken form den antar, en bild, och du måste nu avstå från den om du ska förverkliga friheten. (D:Dag 9.10)


Du kan inte uttrycka skönheten och sanningen av ett framtida själv. Du kan bara uttrycka skönheten och sanningen av vem du är, här och nu. Och det gör du. (D:Dag 9.25)Din frihet är beroende av
din förmåga att ge upp
dina bilder, särskilt den bild
du har av ett idealsjälv.
Den är beroende av din
förmåga att acceptera

att du är ditt idealsjälv.

Ja, även just nu,

med alla dina skenbara

ofullkomligheter.


En kurs i kärlek, D: Dag 9.24